dijous, d’abril 07, 2011

L'Opus Dei ha estat d'alguna manera innovació en l'Església?

En aquest vídeo comprovem què és l'Opus, què són els numeraris, els supernumeraris, etc. El programa "Divendres" va fer una gran tasca divulgativa.

2 comentaris: